Detta är det äldsta stenhuset i Söderköping, vilket Kung Johan den III lät bygga omkring år 1570. Som därmed ville stimulera borgarna att efter 1567 års Danskhärjningar återuppbygga sin stad med stenhus. Om exemplet följdes erhölls 12 års skattebefrielse.

Historiens vindslag känns när man kommer in i det gamla stenhuset som numera är skoaffär. Här har varit skoaffär sedan år 1910. Numera heter affären SKOAFFÄREN WALLBERGS EFTR.